Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, osteopathie en manuele lymfedrainage.

EVALUATIE & NAZORG

Regelmatig zullen we de behandeling met u evalueren om te beoordelen of we de juiste behandeling hebben ingezet om het behandeldoel te behalen.

Het kan zijn dat we de behandeling moeten aanpassen wijzigen of dat het toch voor uw klachten beter is dat u doorverwezen wordt naar een collega die nog wat extra gespecialiseerd is in de behandeling van uw aandoening enz.

Ook maken we gebruik van metingen om uw behandeling meer inzichtelijk te maken zodat we ook hierdoor objectief kunnen vaststellen of uw behandeling succesvol en naar tevredenheid is verlopen.