Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, osteopathie en manuele lymfedrainage.

Hoofdpijnbehandeling volgens de Dean Watson methode

Hoofdpijn

Indien u hoofdpijnklachten heeft of migraine weet u hoe vervelend deze kunnen zijn. Het raakt uw dagelijks leven en ook het omgaan met anderen kan onder grote druk komen te staan. Zeker ook als de klachten zich regelmatig voordoen. Migraine klachten, meerdere keren per maand, zijn zeker geen uitzondering bij vele mensen die leiden aan hoofdpijnklachten. Meestal verdwijnt de pijn vanzelf, door slapen en/of pijnstillers. Hoofdpijn kan gepaard gaan met andere klachten zoals duizeligheid, misselijkheid en braken.

Oorzaken van hoofdpijn

Over de oorzaken van hoofdpijn wordt verschillend gedacht. Soms is de oorzaak duidelijk zoals een ontsteking, griep, letsel van bloedvaten of een tumor. De behandeling zal zich dan richten op het behandelen van de gevonden oorzaak. Over de oorzaak van andere vormen van hoofdpijn zoals migraine, clusterhoofdpijn en spanningshoofdpijn lopen de meningen uiteen. Deze hoofdpijnklachten worden o.a. verklaard door veranderingen in de hormoonspiegel, spanning en stress of overgevoeligheid voor bepaalde voeding en/of drank.

De nek: oorzaak van hoofdpijn en migraine?

Vele deskundigen menen dat de nek maar in beperkte mate verantwoordelijk is voor het ontstaan van hoofdpijn. Dean Watson, een Australische hoofdpijnspecialist en werkzaam in een hoofdpijnkliniek heeft aangetoond dat juist in vele gevallen van hoofdpijn, stoornissen in de nek ten grondslag liggen aan de klachten. Sinds 1991 doet hij hier onderzoek naar en behandeld hij hoofdpijnklachten met succes via de door hem ontwikkelde behandelmethode.

Visie van Dean Watson, hoofdpijnspecialist uit Australië

Dean Watson heeft aangetoond dat er een relatie is tussen vele vormen van hoofdpijnklachten en stoornissen van de bovenste drie nekwervels. Zijn behandelmethode verklaart dat er tengevolge van stijvigheid (van gewrichtskapsels, banden en spieren) in de drie bovenste nekwervels hoofdpijn kan ontstaan. Door deze stoornis hoog in de nek, wordt via zenuwbanen een zenuwkern in de hersenstam voortdurend geprikkeld. Dit kan leiden tot overgevoeligheid van deze zenuwkern. Dit kan hoofdpijn veroorzaken maar ook andere normale prikkels elders uit het hoofd die via zenuwbanen in contact staan met deze zenuwkern kunnen nu hoofdpijn uitlokken. Zo kunnen bepaalde voedingstoffen, dranken, stress, menstruatie, fel licht enz. hoofdpijn uitlokken. De primaire oorzaak ligt echter niet gelegen in deze prikkels maar wordt veroorzaakt door de overgevoeligheid van de zenuwkern die is ontstaan door de voortdurende nekstoornis die, soms al jaren, kan bestaan.

Vele mensen met hoofdpijnklachten weten niet dat zij een stoornis in de nek hebben. Deze kan langzaam zijn ontstaan en hoeft niet altijd veel pijn of hinder te veroorzaken. Oorzaken voor het ontstaan van deze stoornissen kunnen bijvoorbeeld zijn een foutieve houding van de nek of door een ongeval.

Onderzoek volgens Dean Watson

Tijdens het fysiotherapeutisch onderzoek worden er eerst vragen gesteld over uw hoofdpijn en de klachten worden geïnventariseerd. Tevens zal worden beoordeeld of er, eventuele andere oorzaken dan problemen in de nek, de hoofdpijn kunnen veroorzaken. Vervolgens volgt er het lichamelijk onderzoek van de bovenste drie nekwervels waarbij er via druktechnieken met de duim onderzocht wordt of de hoofdpijn is op te wekken. Als dit lukt zal vervolgens worden beoordeeld wat er gebeurt met de hoofdpijn bij aanhoudende druk. Indien de hoofdpijn vermindert, is aangetoond dat de hoofdpijn tenminste een medeoorzaak heeft in de nek.

De behandeling

Deze bestaat uit het herstellen van de normale bewegelijkheid van die nekwervels die verantwoordelijk zijn voor de hoofdpijn. Dit gebeurt door druktechnieken met de duim door de fysiotherapeut. Tijdens deze druktechnieken moet u merken dat de hoofdpijn minder wordt en/of verdwijnt. Hierdoor wordt de overgevoeligheid van de zenuwkern in de hersenstam genormaliseerd. Hiernaast wordt ook actieve oefentherapie gebruikt zodat u zelf de herstelde beweeglijkheid kan onderhouden en kunnen adviezen gegeven worden over een correcte houding en/of ergonomische adviezen.

Bij de behandeling worden er geen manipulaties (‘kraken’) toegepast.

Het streven is om binnen een behandeltermijn van zes behandelingen het behandeldoel te behalen.

Aanmelding

Aanmelding kan plaatsvinden via een verwijzing van de huisarts of specialist. Ook kunt u zich rechtstreeks aanmelden zonder tussenkomst van een verwijzer. Tijdens het eerste consult zal dan blijken of u in aanmerking komt voor de behandeling of dat er redenen zijn om u naar uw huisarts te sturen

  • fysio-behandeling-2
  • fysio-behandeling-3
  • fysio-behandeling-4
  • fysio-behandeling-5
  • fysio-behandeling-6
  • fysio-behandeling-7
  • fysio-behandeling-8