Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, osteopathie en manuele lymfedrainage.

Sensomotorische training

Onder sensoriek verstaan we het opdoen van prikkels door middel van zintuigen zoals de oren en ogen, maar ook de tastzin en het evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen zoals lopen, springen, huppelen, schrijven, knippen etc. Sensomotoriek koppelt de begrippen sensoriek en motoriek.

De sensomotorische ontwikkeling is zeer belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. Door beweging leert het kind zijn eigen lichaam kennen en van daaruit de omgeving.

Een gestoorde sensomotoriek remt een kind in zijn lichamelijke ontwikkeling, maar kan ook sociaal-emotionele gevolgen hebben. Een goede integratie van sensoriek en motoriek is dus zeer belangrijk voor het functioneren van de mens, vandaar dat een gesignaleerde achterstand op jonge leeftijd alle aandacht verdient.

Voorbeelden van behandelingen:
schrijfmotorische problemen
algemene motorische achterstand bijv. t.g.v. vroeggeboorte
bewegingsonrust, ADHD ed.

  • fysio-behandeling-2
  • fysio-behandeling-3
  • fysio-behandeling-4
  • fysio-behandeling-5
  • fysio-behandeling-6
  • fysio-behandeling-7
  • fysio-behandeling-8